اخبار
چهار شنبه 23 شهريور 1395

بازدید نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نقره ده -تصاویر

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نقره ده آستانه مورد بازدید نمایندگان کارفرما قرار گرفت

پیرو برگزاری جلسه مورخه 95/5/12 در محل دفتر معاونت محترم عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلانو با حضور نمایندگان محترم شرکت مهندسین مشاور سفید رود گیلان و مدیر عامل محترم شرکت پیمانکاری آغازگران توسعه گیلان (مهندس بیوکی) ، جلسه ای در محل کارگاه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نقره ده و با حضور عوامل کارفرما جناب مهندس کریمی و سرکار خانم مهندی نوذری ،پیمانکار و مشاور به منظور بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی پیمانکار در خصوص مفاد مندرج در صورتجلسه مورخ 95/5/12 تشکیل شد .

در این جلسه مهندس کمالی و خانم مهندس گدازگر و مهندس خانکشی پور و نظار مقیم مهندس دوستدار صنایع و مهندس روحی حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهینامه ها
شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق این وب سایت برای مهندسین مشاور سفیدرود گیلان محفوظ است.
Powered and Protected by FIP-CO WebSite Designers