اخبار
شنبه 03 دی 1395

بازدید نمایندگان کارفرما و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از پروژه مخزن ده هزار متر مکعبی آستانه اشرفیه

روز شنبه به تاریخ 4 دی ماه 1395 مهندس مباشر امینی مجری طرح مخزن ده هزارمتر مکعبی آستانه اشرفیه به نمایندگی از کارفرما و مهندس کامران زاده به نمایندگی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از پروژه مذکور بازدید نمودند.

 

روز شنبه به تاریخ 4 دی ماه 1395 مهندس مباشر امینی مجری طرح مخزن ده هزارمتر مکعبی آستانه اشرفیه به نمایندگی از کارفرما و مهندس کامران زاده به نمایندگی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از پروژه مذکور بازدید نمودند.

در این بازدید از اعتبارات سفر استانی ریاست محترم جمهور سخن گفته شد و در ادامه اذعان شد که اعتبارات این سفر دزر سال 94 مبلغ 6 میلیارد تومان بوده که 50 درصد آن یعنی 3 میلیارد تومان به صورت نقدی و 1.7 میلیارد تومان آن به صورت اوراق مشارکت بوده که به پروژه های شرق گیلان در شهرهای لاهیجان ،آستانه، لنگرود و کیاشهر اختصاص یافت.

گفتنی است پروژه مخزن ده هزار متر مکعبی آستانه اشرفیه تا کنون 33 درصد پیشرفت ریالی و 37 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

 

 

گواهینامه ها
شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق این وب سایت برای مهندسین مشاور سفیدرود گیلان محفوظ است.
Powered and Protected by FIP-CO WebSite Designers